GROUP + PAGE CỘNG ĐỒNG

Do nhu cầu phát triển giao lưu trao đổi mua bán nên mình có lập 1 số hội nhóm về các game hot hiện tại như liên quân,làng lá và các game của teamobi.

Dưới đây là một số page + group chính của tập đoàn Quanplay.

Page hỗ trợ Nick.vn "Nick.vn - Mua Bán Nick Game"

Link : https://www.facebook.com/nickvnn/

Page tổng : Quanplay - Trùm Game Online " 

Link : https://www.facebook.com/quanplay.9/

 

1. Game " Liên Quân Mobile "

Page chính : QuanPlay - Liên Quân Mobile (56000 like)

Link : https://www.facebook.com/quanplay.lienquan/

+Group " Quanplay - Cộng Đồng Liên Quân Mobile "(42.000 thành viên)

Link : https://www.facebook.com/groups/lienquan.9

+ Group :" Hội Con Gái Chơi Liên Quân Mobile " (32.000 thành viên)

Link : https://www.facebook.com/groups/lienquanmobile.girl/

 

2.Game " Làng Lá Phiêu Lưu Ký "

+Group : " Quanplay - Làng Lá Phiêu Lưu Ký " (72.000 thành viên)

Link : https://www.facebook.com/groups/langla.quanplay

+Group : "Làng Lá Phiêu Lưu Kí Mua Bán Acc " (24.000 thành viên)

Link : https://www.facebook.com/groups/langla.9

 

3.Game : "  Ninja School Online "

Page chính : " Hoàng Minh Quân " (12000 like)

Link page : https://www.facebook.com/hoangminhquan.official/

+Group : "Ninja School Online " (36.000 thành viên)

Link :https://www.facebook.com/groups/Ninjaschoolonline.vn

+Group : "Ninja School Online - 5sv" (24.000 thành viên)

Link : https://www.facebook.com/groups/5sever/

 

4.  Game " Ngọc Rồng Online "

Page chính : " TeaMobi Ngọc Rồng Online " (5400 like)

Link : https://www.facebook.com/ngocrong.teamobi/

+Group : " Ngọc Rồng Online - Wik.vn + Quanplaygirl full sever " (11000 thành viên)

Link : https://www.facebook.com/groups/wikvn/

+Group : " TeaMobi Ngọc Rồng Online " (6000 thành viên)

Link : https://www.facebook.com/groups/teamobi.ngocrong/

 

5.Game " Hải Tặc Tí Hon"

Page chính : " Quanplay - Hải Tặc Tí Hon "  (10200 like )

Link : https://www.facebook.com/haitactihon.htth/

+Group : " Quanplay - Hải Tặc Tí Hon " (12.000 thành viên)

Link : https://www.facebook.com/groups/htth.haitactihon/

 

6.Game " Hiệp Sĩ Online"

Page chính : Quanplay - Hiệp Sĩ Online

Link page : https://www.facebook.com/hiepsionline/

+Group : "Quanplay -Cộng Đồng Hiệp Sĩ Online " 

Link : https://www.facebook.com/groups/quanplay.hso/

 

7.Game " Ngũ Long Tranh Bá "

Page chính : " Quanplay - Ngũ Long Tranh Bá " (10600 like)

Link : https://www.facebook.com/ngulongtranhba.5ltb/

+Group " Quanplay - Ngũ Long Tranh Bá " (20.219 thành viên)

Link : https://www.facebook.com/groups/5ltb.ngulongtranhba

 

8.Game " Sơn Thủy Phân Tranh"

Page chính : " Quanplay - Sơn Thủy Phân Tranh " (10400 like)

Link :https://www.facebook.com/sonthuyphantranh.quanplay/

+Group: "Quanplay - Sơn Thủy Phân Tranh"

Link : https://www.facebook.com/groups/quanplay.sonthuyphantranh/

 

8.Game " Hiệp Sĩ Online"

Page chính : Quanplay - Hiệp Sĩ Online

Link page : https://www.facebook.com/hiepsionline/

+Group : "Quanplay -Cộng Đồng Hiệp Sĩ Online " 

Link : https://www.facebook.com/groups/quanplay.hso/

 

9.Game : " Anh Hùng Online"

- Page chính : " Anh Hùng Online "

Link page : https://www.facebook.com/anhhungonline.9/

+Group: " Quanplay - Cộng Đồng Anh Hùng Online "

Link : https://www.facebook.com/groups/quanplay.anhhungonline/